Google Tag Manager

Google Tag Manager

Vill du få hjälp med att sätta upp avancerade mål och spårning i Google Analytics 4 eller i Facebook med hjälp av en Facebook pixel? I så fall bör du göra det genom en tagghanterare (TMS, Tag Management system) så som Google Tag Manager (GTM). Optimest AB är expert på uppsättning av avancerade konfigurationer och förutom mer standardiserade upplägg för spårning kan du få hjälp med bland annat Single Page Applications, SPA och med uppsättning av Cross Domain Tracking för att spåra besökare över en mängd domäner. Om du använder bokningssystem så som exempelvis Bokadirekt.se eller BookVisit är det också viktigt att säkerställa att implementationen i GTM är gjord korrekt.

GTM underlättar för organisationer att ha ett datalager som används för att skicka data till olika plattformar samt minimerar utvecklingstiden eftersom förändringar av webbplattformens kod inte behöver publiceras för att skicka ut en uppdatering i GTM.

Integrera GTM i e-handelsplattformar utan inbyggt stöd

Quickbutik & GTM
Behöver du hjälp att integrera Google Tag Manager i Quickbutik eller någon annan e-handelsplattform som inte har inbyggt stöd för det? Exempelvis för att använda Google Analytics 4 eller för att skicka konverteringsdata till externa spårningssystem.

Google Tag Manager-utbildning

Vill du få en anpassad utbildning i GTM och hur det kan passa ditt företags förutsättningar och tekniska plattform så erbjuder Optimest olika typer av utbildningar samt genomgångar av GTM.

Erfaren Google Tag Manager-konsult (GTM-konsult)

Anlita Optimest AB för en översyn över er spårning och implementation av GTM idag.

Vad är Google Tag Manager (GTM)?

Google Tag Manager (GTM) är en så kallad tagghanterare där olika taggar smidigt kan läggas till utan att justera en webbplats källkod för varje ny tagg. Det räcker med att implementera den initiala koden för GTM och sedan implementera taggar så som spårning av event på hemsidor, transaktioner, eller A/B-tester.

Varför behöver jag Google Tag Manager?

Det är det smidigaste sättet att implementera mätning av relevanta mål på din hemsida samt möjliggör justeringar utan att webbplatsen källkod behöver ändras vid varje ändring i GTM.