Google Tag Manager

Vill du få hjälp med att sätta upp avancerade mål och spårning i Google Analytics eller i Facebook med hjälp av en Facebook pixel? I så fall bör du göra det genom en tagghanterare så som Google Tag Manager (GTM). Optimest AB är expert på uppsättning av avancerade konfigurationer och förutom mer standardiserade upplägg för spårning kan du få hjälp med bland annat Single Page Applications, SPA och med uppsättning av Cross Domain Tracking för att spåra besökare över en mängd domäner.