Google Analytics 4

Google Analytics 4

Google Analytics 4 är den senaste versionen av analysverktyget som släpptes under sena hösten 2020. Versionen kallades tidigare app- och webbegendom. Mycket är nytt och gränssnittet skiljer sig åt från tidigare versioner.

I denna artikel och guide kommer jag ta upp nyheter, skillnader, vanliga frågor och slutligen huruvida det är värt att byta till GA 4.

Hur kommer jag igång med GA 4?

För att börja med Google Analytics 4 finns det två val. Antingen kan du ”uppgradera” din befintliga Universal Analytics-egendom till GA4 genom en genom befintlig spårningskod. Detta gäller om du använder den nyare global site tag, gtag.js-spårningskoden. I så fall går du in i adminläget för din egendom och väljer att uppgradera. Begreppet uppgradera är väldigt missvisande för GA4 handlar om ett helt nytt analysverktyg och det skapas en ny GA4-egendom samtidigt som den befintliga UA-egendomen finns kvar.

Om du uppgraderar så konfigureras en GA 4-version som samlar in data genom din befintliga dataström. Dataström är ett nytt begrepp inom GA och du kan koppla in flera dataströmmar till en egendom om du exempelvis även har en mobilapp eller flera domäner du vill spåra i samma egendom. För en webbplats motsvarar dataströmmen spårningskoden.

Alternativ 2 är att skapa en ny GA 4-egendom.

Värt att notera är att det inte finns något tvång att uppgradera till Google Analytics 4 och det går fortfarande att skapa nya egendomar i Universal Analytics. Däremot bör alla uppdatera till Google Analytics 4 senast sista juni 2022. Detta för att det ska finnas 1 års jämförelsedata när tjänsten stängs ner första juli 2023.

Om du behöver hjälp att migrera till GA4 så kontakta Erik Stenman Andersson via formuläret längst ner.

Nyheter i Google Analytics 4

Bland nyheterna kan nämnas:

  • GA 4 har en mätmodell som utgår från händelser och parametrar till skillnad mot Universal Analytics som utgår från sessioner och sidvisningar.
  • Nytt sätt att samla in data för bland annat E-handelsdata vilket medför att många integrationer med e-handelssystem måste göras om för att stödja GA4. Optimest AB kan hjälpa till med att implementera spårning genom GTM till GA 4.
  • Förbättrad mätning: Möjligheten att automatiskt spåra många händelser som tidigare krävde manuell uppsättning genom Google Tag Manager.
  • Stöd för mätning över flera plattformar så som mobilappar i samma egendom.
  • Stöd för debug-läge för testdata som skickas till Google Analytics.
  • IP-anonymisering inbyggt och alltid påslaget för att inte hantera personuppgifter.
  • Mål borttaget och ersatt med Konvertering. Konverteringar kan skapas utifrån valfria händelser som skickas in samt även skapas inne i GA utifrån olika regler kring andra händelser och villkor som uppnås.
  • Lättare att koppla ihop användare över olika enheter genom Google signals.
  • Enklare hantering av Cross domain tracking inne i Google Analytics utan krav på anpassningar i Google Tag Manager eller i spårningskoden på webbplatsen.
  • Användardata sparas i maximalt 14 månader. Det går även att ställa in 2 månader.

Behöver du hjälp med att implementera Google Analytics 4? Välkommen att kontakta Optimest AB.

Förbättrad mätning i Google Analytics 4

Förbättrad mätning eller engelska Enhanced Measurement innebär att fler spännande händelser på webbplatsen spåras automatiskt om man väljer det inne i Admingränssnittet för GA 4. Det ställs in under inställningarna för egendomen > Dataströmmar och sedan väljs strömmen för webbplatsen.

Det finns automatisk spårning av utgående klick, videospelningar, webbplatssökning, filnedladdningar och rullningar/scroll bland annat.

Förbättrad mätning i Google Analytics 4

Detta behövde tidigare skapas manuellt i Google Tag Manager eller i webbplatsens kod.

Mer avancerade möjligheter för segmentering

Nu går det att skapa segment utifrån mer specifika händelser och parametrar. Valfriheten är betydligt större och skapar nya möjligheter.

Bättre verktyg för att skapa målgrupper

Målgrupper kan skapas i Audience builder som på svenska heter Målgrupp. Det går även att tillfälligt ta bort användare från en målgrupp utifrån tid. Exempelvis att ta bort en användare från en målgrupp 14 dagar efter köp för att effektivisera marknadsföringen om målgruppen exporteras.

Skapa anpassade målgrupper i Google Analytics 4

Skapa event/händelser i GA 4

I GA 4 är det friare att skapa event precis som du vill ha dem. De behöver inte ha en kategori, namn och etikett utan event har ett eventnamn samt en parameter.

Möjlighet att i efterhand redigera events

Nu går det även att redigera namn på events/händelser om de exempelvis skickas in med ett felaktigt namn eller olika namn från olika platser. Detta är väldigt användbar för att förbättra datakvalitéten och värdet av rapporterna.

Något annat väldigt spännande är möjligheten att skapa nya händelser utifrån inskickade händelser som uppnår vissa regler. Det möjliggör en otrolig möjlighet att skapa spännande nya rapportmöjligheter på ett relativt enkelt sätt.

Hur skapar man mål i Google Analytics 4?

I Google Analytics 4 skapar man inte mål utan konverteringar och likt allt annat i GA 4 utgår det från händelser. För att skapa en konvertering markerar man enkelt relevanta händelser i gränssnittet.

Skapa mål/konverteringar i Google Analytics 4, GA4
Konverteringar (mål) skapas enkelt genom ett reglage som finns under Alla händelser

Stöd för Big query

Detta är en stor nyhet för dem som gillar att djupdyka i data och som även behärskar SQL. Det möjliggör att skapa komplexa frågor om man vill bygga egna rapporter. För att använda Big Query så behöver Google Cloud Platform användas. Detta har funnits tidigare i Premium 360-versionen men finns nu för alla. Detta är bland det bästa med nya GA4! Men för majoriteten av användare så kommer detta troligtvis inte användas.

Det finns vid export som tur var ingen max-begränsning över antalet unika händelser som kan spåras som tyvärr finns i GA4.

Obegränsad datainsamling

I Universal Analytics så finns en hit-limit men detta är borttaget i GA4. Det finns dock viss sampling i gränssnittet men ej i Big Query.

För stora kunder kan det locka betydligt mer att uppgradera till GA4 i stället för att betala 1 500 000 kronor per år för Google Analytics 360.

I GA4 så kommer större webbplatser få ta del av bättre datakvalitet utan att betala extra vilket varit fallet tidigare. Nu så visar rapporterna bättre data och fullständig data går att få ut genom Big Query. Notera att användardata dock endast sparas i maximalt 14 månader.

Koppla GA 4 till Google Data Studio

I dagsläget vid årsskiftet 2020/2021 finns inte en helt färdig koppling till Google Data Studio för Google Analytics 4. För att koppla ihop tjänsterna kan Big Query användas för att få ut den data som önskas och sedan koppla ihop den med Data studio. Det går även att koppla ihop det genom Google Analytics App+Web reporting API som i dagsläget är i Beta och kräver en ansökning för att kommas åt.

Förhoppningsvis kommer en färdig lösning under första halvåret 2021.

Frågor och svar kring Google Analytics 4

Är Google Analytics 4 i beta-version?

Enligt Google är svaret nej. Men det saknas fortfarande funktioner från Universal Analytics så som möjligheten att skapa vyer och verktyget utvecklas kontinuerligt. Vad som är helt säkert är att det fungerar på ett helt annat sätt än befintliga Universal Analytics, UA.

Vad saknas i Google Analytics 4?

Exempel på viktiga funktioner i Universal Analytics som saknas i GA 4 är stöd för filter och möjlighet att skapa vyer. Det saknas även många viktiga rapporter och funktioner för E-handlare.

Kan jag fortfarande skapa en Universal Analytics-egendom?

Ja, det går fortfarande bra att skapa nya egendomar i befintliga Google Analytics. Det är ett valalternativ vid skapandet av kontot.

Hur exkluderar jag intern trafik i Google Analytics 4?

Intern trafik går att filtera på IP-nummer genom att gå till inställningarna för dataflödet och sedan Taggningsinställningar > Definiera intern trafik

Bör jag byta till Google Analytics 4?

Mitt råd är att du bör skapa en GA4-egendom för att börja samla in data. Du bör dock inte gå över helt ännu och sluta använda Universal Analytics. Om du är en avancerad användare så kommer många av funktionerna i GA4 vara användbara redan nu men för e-handlare saknas fortfarande många viktiga rapporter.

När stängs Universal Analytics ner?

Google har gått ut med att tidigare Google Analytics som kallas Universal Analytics inte längre kommer att ta emot ny data från och med 1 juli 2023. Dvs om cirka ett år. Det betyder att GA4 behöver konfigureras redan nu för att ett års jämförelsedata ska finnas vid nedstängningen.

Behöver du hjälp att migrera till Google Analytics 4? Kontakta i så fall Optimest via kontaktformuläret nedan.

Google Tag Manager Server-side (ssGTM)

Behöver du hjälp med uppsättning och konfiguration av Google Tag Manager server-side? GTM server-side är GTM som tar emot data från en vanlig webbehållare för GTM och därifrån skickar data till exempel GA4 eller Facebook via CAPI. Fördelar med att använda GTM via server är bland annat: Kontakta Erik Stenman Andersson för hjälp med uppsättning […]

SEO-expert Erik Stenman Andersson

Migrera till Google Analytics 4

Google har meddelat att Universal Analytics slutar behandla ny data från och med den 1 juli 2023. Det betyder att du behöver migrera till Google Analytics 4 redan i juni detta år för att du skall ha ett års jämförelsedata när tidigare Universal Analytics stängs ner. Optimest kan hjälpa dig med din migrering till GA4. Under första […]