Övervakning på nätet

Google Consent Mode v2 – Åtgärda innan mars 2024

Google har i slutet av 2023 introducerat en ny version 2 av Google Consent Mode. Skälet till detta är främst ökat tryck från europeisk lagstiftning kring samtycken för spårning och kakor som finns i Digital Markets Act.

Genom Consent Mode skickas data med till Google om vilka samtycken som användaren gar givit i en cookie banner eller annat liknande system. Google är tvungna att samla in denna data enligt Digital Markets Act och Consent Mode är Googles lösning för att göra detta.

För att fortsätta använda Google Ads är det nödvändigt att implementera detta snarast.
16 mars slutar vissa målgruppsfunktioner att fungera utan implementation av V2 och i december 2024 kommer ingen konverteringsspårning mot Google Ads att fungera utan implementerad GCM v2.

Förutom den rent tekniska implementeringen behöver era texter kring samtycken och hur ni formulerar er kring detta gås igenom för att uppfylla kraven. Optimest AB kan hjälpa er med detta.

Samtycken som samlas in i Consent Mode V2

Samtycken som styr insamling:

analytics_storage
Detta styr om samtycke givits för att lagra data i exempelvis kakor på användarens enhet i syfte att samla in statistik.

ad_storage
Detta styr motsvarande för annonseringssyften.

Samtycken som styr hur Google eller annan tjänst använder datan:

ad_user_data
Detta styr om användaren godkänner att dess personuppgifter skickas vidare till Google eller andra plattformar för annonseringssyfte.

ad_personalization
Detta styr om personaliserad annonsering baserad på insamlad data godkänns.

Det som skiljer de första två från de två nedan är två saker.

  1. De övre punkterna styr vilka skript som får köras och faktiskt samla in data och de två undre styr hur skripten får använda den insamlade datan.
  2. De två undre är nya för version 2.

I plattformar så som Google Tag Manager så går det givetvis att styra att skript endast körs när ad_user_data eller ad_personalization är godkänt. Men i standardutförande så används ad_storage och analytics_storage för att styra vilka taggar som får köras.

Funktioner så som Enhanced Conversions / Förbättrade konverteringar kräver givetvis att användaren godkänt ad_storage och ad_user_data.

Implementera Google Consent Mode V2

Oavsett plattform kan Optimest AB hjälpa er med att implementera Google Consent Mode V2 innan deadline i Mars 2024. Kontakta oss så snabbt som möjligt för att hinna med innan deadline. Kontakta Erik via erik@optimest.se eller via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Frågor och svar

Vad är Google Consent Mode V2?

GCM, eller Google Consent Mode V2 är version två av Googles system för att ange och skicka med information om vilka samtycken en webbplats har samlat in av sina besökare.

Vad är skillnaden mellan Consent Mode Basic och Advanced?

Google lanserar två varianter av consent mode. Den ena som kallas Basic är den Optimest rekommenderar. Den samlar endast in data efter samtycke och är mer förenlig med GDPR.

Advanced samlar in data från användarna redan innan samtycke även om den sedan anonymiseras av Google och används för att göra avancerade modeller kring datan. Det strider i vår mening mot GDPR eftersom användarens IP-nummer skickas till Google innan samtycke.

Google Tag Manager Server-side (ssGTM)

Behöver du hjälp med uppsättning och konfiguration av Google Tag Manager server-side? GTM server-side är GTM som tar emot data från en vanlig webbehållare för GTM och därifrån skickar data till exempel GA4 eller Facebook via CAPI. Fördelar med att använda GTM via server är bland annat: Kontakta Erik Stenman Andersson för hjälp med uppsättning […]

SEO-expert Erik Stenman Andersson

Migrera till Google Analytics 4

Google har meddelat att Universal Analytics slutar behandla ny data från och med den 1 juli 2023. Det betyder att du behöver migrera till Google Analytics 4 redan i juni detta år för att du skall ha ett års jämförelsedata när tidigare Universal Analytics stängs ner. Optimest kan hjälpa dig med din migrering till GA4. Under första […]