Google Analytics utan Cookies

Välkommen att läsa hur du ställer in Google Analytics att inte använda cookies / kakor som lagras på användarens dator.

Först och främst kan nämnas att Google Analytics som standard använder kakor och att utan kakor så fungerar Google Analytics på ett helt annorlunda sätt:

Vad är Cookies / Kakor?

Kakor eller cookies som det heter på engelska är små textfiler som tillfälligt får lagras på din dator av en webbplats. För Google Analytics används kakor för att mellan sidvisningar och besök koppla samman sidvisningen med en tidigare besökare om en sådan finns lagrad i en kaka.

När är det smart att använda Google Analytics utan kakor/cookies?

Det finns olika tillfällen då det är vettigt att konfigurera Analytics att inte använda kakor.
1. För att spåra mindre personlig information om användaren och bli mer förenlig med GDPR och lagar kring cookies.
2. För användning i iframes där ITP 2.x hindrar cookies från att användas cross domain.

Använder Google Analytics cookies?

Ja, Analytics använder kakor i grundutförandet.

Om Google Analytics är inställt att använda kakor och det inte tillåts i webbläsaren pga exempelvis att fel domän används så kommer analytics sluta att fungera. Detta är något som få känner till och är ett vanligt fel jag upptäcker när jag anlitas som Google Analytics konsult.

Erik Stenman Andersson, VD Optimest AB

Konfigurera Google Analytics att inte använda kakor

Att använda Google Analytics utan kakor kan vara väldigt avancerat och inget jag rekommenderar att endast ställa in utan en förståelse och plan för alternativa sätt att bevara information mellan sidladdningar.

Om du planerar en migrering till att inte använda kakor i GA rekommenderar jag att börja med en ny testegendom och inte att bara byta till detta på din Analytics-egendom som är i produktionsmiljö.

Om du endast stänger av kakor och inte skapar en egen algoritm eller metod för att generera clientId så kommer din data att bli helt annorlunda och du kommer inte kunna koppla ihop olika sidladdningar av samma användare efter varandra.

Nedan kod är alltså endast för att stänga av kakorna. Däremot varierar metoder för att generera klientid mellan enskilda behov. Välkommen att anlita Optimest AB för implementering.

Google Analytics genom Google Tag Manager

Om du använder Google Tag Manager för Universal Analytics så sätter du attributet: storage till none.

Google Analytics med gtag() utan kakor

Om du använder gtag() så sätter du attributet: client_storage till none:

  gtag('config', 'DITT_GA_ID', {
          client_storage: 'none'
});

Kod för Google Analytics utan cookies

Om du använder ga()-kommandot för att konfigurera Google Analytics, GA, så kan du stänga av kakor genom att modifiera din kod enligt följande tillägg för storage som sätts till none:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', {
  'storage': 'none'
});

För korrekt uppsättning av Google Analytics utan kakor rekommenderar jag att ni kontaktar Erik Stenman Andersson, Google Analytics-konsult på Optimest AB, för professionell och korrekt implementering.

Öppna flera fönster i Screaming Frog på Mac

Här kommer ett smidigt SEO-tips för er som jobbar med SEO i Mac-miljö.Programmet Screaming Frog som är en bra och strukturerad webbspindel för SEO-arbete är begränsad till att ha ett fönster åt gången som standard på Mac. Detta är något som jag personligen inte tycker om i mitt arbetsflöde så jag såg till att göra […]

Personer GDPR

Google Analytics och GDPR

Välkommen till denna grundläggande genomgång och guide kring Google Analytics och GDPR. GDPR – Dataskyddsförordningen GDPR som även heter Dataskyddsförordningen, eller allmänna dataskyddsförordningen är EU:s gemensamma regler kring hantering av personuppgifter och gäller i alla medlemsländer. Förenklat innebär den att företag behöver ha ett berättigat intresse för att få rätt att behandla en personuppgift. En […]